dyslexia cyprus

  www.dyslexia-cyprus.com  www.cyprus-dyslexia.com   www.dyslexia.com  δυσλεξία δυσλεξια κύπρος

  δυσλεξία - δυσλεξια -  ελλάδα

The Speech and Learning Correction Centre  - Κέντρο Λόγου και Μάθησης                                                                                                                   (Ειδικό Θεραπευτικό Κέντρο)

 Λογοθεραπεία -  Ειδική Εκπαίδευση  - Δυσλεξία  - Ελλειμματική Προσοχή - Υπερκινητικότητα -  Ψυχολογικά Τεστ  

    Για Ένα Ευρύ Φάσμα Αντιμετώπισης των μαθησιακών Δυσκολιών              

Επιτυχία στη μάθηση βελτιώνοντας τις βασικές εγκεφαλικές μονάδες επεξεργασίας

- Βασικούς αυτοματισμούς – Μέθοδος Warnke

Η αποτελεσματικότητα της καινούργιας θεραπείας για μαθησιακές δυσκολίες επιστημονικά αποδεδειγμένη

 

                                                                                                                                                                                                Αρχική Σελίδα

Παρόλο το μέσο ή και ψηλό δείκτη ευφυΐας κάποιων παιδιών το 10 – 15% από αυτά παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα στο σχολείο. Στις περισσότερες περιπτώσεις ο λόγος γι’ αυτή την διαταραχή ονομάζεται δυσλεξία. Βασισμένοι στην εμπειρία μας γνωρίζουμε ότι η περισσότερη εξάσκηση και επανάληψη στην ανάγνωση και γραφή δεν βοήθα αυτά τα παιδιά.

 

Καλύτερα να αντιμετωπίσουμε την αιτιολογία  - βασικές εγκεφαλικές μονάδες επεξεργασίας - αυτοματοποιήσεις.

Τα παιδιά που παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες μπορούν τώρα να βελτιώσουν τις ικανότητες τους γρήγορα και ευχάριστα. Αυτό αποδείχτηκε από μελέτη που έγινε από τον Prof. Dr. Tewes στην ιατρική σχολή του πανεπιστημίου στο Ανόβερο

 Γερμανίας. Η μελέτη αυτή έδειξε ξεκάθαρα ότι υπάρχει συσχετισμός μεταξύ των μαθησιακών προβλημάτων και των βασικών εγκεφαλικών μονάδων επεξεργασίας που αφορούν την ανάλυση ανταπόκρισης χρόνου και συχνότητας της ακουστικής διαφοροποίησης και των οπτικό-κινητικών ικανοτήτων.

Ειδική εξάσκηση βελτιώνει την ανάγνωση και τη γραφή.

Μετά από εξάσκηση μιας περιόδου 4 μηνών στις βασικές εγκεφαλικές μονάδες επεξεργασίας παρουσιάστηκε σημαντική βελτίωση στη γραφή και ανάγνωση.

Το κύριο αντικείμενο της μεθόδου Warnke είναι μια μικρή συσκευή που

αποκαλείται Brain Boy Universal που μοιάζει με παιχνίδι. Με τον τρόπο αυτό

το παιδί μπορεί να βελτιώσει 7 βασικές εγκεφαλικές λειτουργίες που ευθύνονται

για τη χρονική και ακουστική διαφοροποίηση και την οπτικό-κινητική ικανότητα.

 

 

Καλύτερος συγχρονισμός των δυο Ημισφαιρίων με την βοήθεια του Lateral Trainer

Το Lateral trainer βασίζεται στη ενδοεπικοινωνία των δυο ημισφαιρίων, στις συνάξεις των νευρώνων που εμπεριέχονται και συνδέονται μεταξύ τους από το corpus cαllοsum  και στο γεγονός ότι αυτό δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις προκαθορισμένες  λειτουργίες του και να τις συγχρονίσει.

Κατά την διάρκεια της εξάσκησης με το Lateral trainer το άτομο ακούει μια φωνή να διαβάζει μια ιστορία ή ένα τραγούδι από ένα cd. Περιοδικά εναλλάσσεται από το ένα αφτί στο άλλο. Ταυτόχρονα το παιδί ακούει τη δική του φωνή στο άλλο αφτί και κατά συνέπεια

το άτομο πρέπει να συγκρίνει τα δυο ακουστικά ερεθίσματα τα οποία εξαναγκάζουν το corpus cαllosum να συντονίσει τα αντιληπτικά ερεθίσματα  που λαμβάνει. H ίδια διαδικασία ακολουθείται με την βοήθεια ειδικών ηλεκτρονικών γυαλιών για τα οπτικά ερεθίσματα. Η διαδικασία αυτή ενδυναμώνει και αυτοματοποιεί ταυτόχρονα και τις γλωσσικές ικανότητες.

Αποτελέσματα μελέτης στη Θουριγγία της Γερμανίας. Υπό την επιτήρηση του Prof. Dr. Tewes.

Τρεις ομάδες αποτελούμενες από 14 δυσλεκτικά παιδιά η κάθε μια έλαβαν μέρος στην έρευνα.

Ομάδα Α   Στην ομάδα Α χορηγήθηκαν ειδικά σχεδιασμένα μαθήματα σύμφωνα με τις τελευταίες παιδαγωγικές θεωρίες και πρακτικές για δυσλεκτικούς. Με τον τρόπο αυτό η ομάδα Α κατάφερε να μειώσει τα λάθη της κατά 6,3%

Ομάδα Β   Στην ομάδα Β χορηγήθηκε εξάσκηση μόνο με το Brain Boy Universal.

 Η μείωση των λαθών ήταν της τάξης του 18,9%.

Ομάδα Γ  Στην ομάδα Γ χορηγήθηκε  εξάσκηση με το Brain Boy Universal και το Lateral Trainer. Με το συνδυασμό αυτό η ομάδα Γ σημείωσε μείωση των λαθών κατά 42,6%.

 

Η εμπειρική απόδειξη – πρόληψη μαθησιακών δυσκολιών

Είναι η πρώτη φορά που έχει αποδειχθεί ότι με αυτόν τον τρόπο εξάσκησης  (μέθοδος Warnke) όχι μόνο βελτιώνονται οι αντιληπτικές ικανότητες, αλλά επιτυγχάνονται και σημαντικές βελτιώσεις στις ικανότητες γραφής και ανάγνωσης.

 Ο Fred Warnke ανάπτυξε αυτή τη μέθοδο. Μέχρι τώρα έχει χρησιμοποιηθεί από χιλιάδες οικογένειες και από μεγάλο αριθμό θεραπευτών και δασκάλων. Η έρευνα της Θουριγγίας που αναφέραμε πιο πάνω μπορεί να βοηθήσει στην εγκαθίδρυση αυτής της πρωτοποριακής μεθόδου όχι μόνο στα σχολεία αλλά και γενικά στην πρόληψη των μαθησιακών δυσκολιών.

 

Σεμινάρια για θεραπευτές, δασκάλους, γονείς και άλλους ειδικούς.

Η MediTECH Electronic GmbH (Cyprus) και οι συνεργάτες της οργανώνουν ειδικά σεμινάρια και ενημερωτικές διαλέξεις.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ένα ευρύτερο φάσμα για την πρόληψη και αντιμετώπιση της δυσλεξίας και άλλων μαθησιακών δυσκολιών.

 

 

 

 

Dyslexia - dyslexia - Δυσλεξία - δυσλεξία - δυσλεξια - Dyslexia - dyslexia - Δυσλεξία κυπρος- δυσλεξία κύπρος  - δυσλεξια

Δυσλεξία, η μεγάλη εικόνα. Ένας πολυδιάστατος τρόπος μάθησης.    Αποπροσανατολισμός, Σύγχιση,  Ελλειματική προσοχή.    Συμπτώματα και διάγνωση της Δυσλεξίας.    Αναδεικνύοντας ένα ξεχωριστό ταλέντο    Μια διαφορετική προοπτική - αντίληψη για την δυσλεξία ADD/ADHD    Ένα δυσλεκτικό παιδί στην τάξη. Οδηγός για δασκάλους και γονείς.    Άς ετοιμαστούμε για το σχολείο. Μια ξεχωριστή στιγμή για ξεχωριστά παιδιά.       Πρόγραμμα διόρθωσης της Δυσλεξίας DavisÒ  για Κύπρο και Ελλάδα     Home   Team   Contact us Meditech    Meditech   Meditech   Meditech   Meditech   Meditech   Meditech  Meditech  Meditech