Άτομο επικοινωνίας: Αλέξης Μουζούρης

Διεύθυνση: ΠΑΝΤΕΛΗ ΜΟΔΕΣΤΟΥ 8  3090 Λεμεσός, Κύπρος

Ηλ Ταχ dyslexia.cyp@gmail.com

Τηλ:    00357 - 25 25 05 60 /  99 44 12 60