Επιτυχία στη Μάθηση Βελτιώνοντας τις βασικές εγκεφαλικές μονάδες επεξεργασίας

 

Παρόλο το μέσο ή και ψηλό δείκτη ευφυΐας κάποιων παιδιών, πολλά από αυτά παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα στο σχολείο. Βασισμένοι στην εμπειρία μας γνωρίζουμε ότι η περισσότερη εξάσκηση και επανάληψη στην ανάγνωση και γραφή δεν βοηθά αυτά τα παιδιά.....

 

Καλύτερα να αντιμετωπίσουμε την αιτιολογία  - βασικές εγκεφαλικές μονάδες επεξεργασίας - αυτοματοποιήσεις.

Τα παιδιά που παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες μπορούν τώρα να βελτιώσουν τις ικανότητες τους γρήγορα και ευχάριστα. Αυτό αποδείχτηκε από μελέτη που έγινε από τον Prof. Dr. Tewes στην ιατρική σχολή του πανεπιστημίου στο Ανόβερο της Γερμανίας και η οποία υποστηρίχτηκε από το Υπουργείο Παιδείας της Θουριγγίας.

Η μελέτη αυτή έδειξε ξεκάθαρα ότι υπάρχει συσχετισμός μεταξύ των μαθησιακών προβλημάτων και των βασικών εγκεφαλικών μονάδων επεξεργασίας που αφορούν την ανάλυση ανταπόκρισης χρόνου και συχνότητας της ακουστικής διαφοροποίησης και των οπτικό-κινητικών ικανοτήτων.

Μια σωστά δομημένη κεντρική ακουστική επεξεργασία, συμπεριλαμβάνει πολλαπλές εξατομικευμένες λειτουργίες του εγκεφάλου. Κάποιες απ’ αυτές είναι:

  1. Σειρά ακουστικής ανεκτικότητας
  2. Ο ακουστικός προσανατολισμός
  3. Διαφοροποίηση των φωνημάτων
  4. Διαφοροποίηση του ήχου
  5. Ενδο-ημισφαιρικός συγχρονισμός κινητικής αντίδρασης
  6. Επιλεγμένος  χρόνος αντίδρασης

Όλες αυτές οι λειτουργίες έχουν επιβεβαιωθεί από διάσημους επιστήμονες σαν τυπικά χαρακτηριστικά της κεντρικής ακουστικής επεξεργασίας.

Τώρα μπορούμε να εξασκήσουμε αυτές τις λειτουργίες με μια και μόνο συσκευή.

 

Αυτός είναι ο λόγος που αναπτύχθηκε το Brain- Boy Universal. Περιλαμβάνει 6 διαφορετικά «παιχνίδια» με τα οποία μπορούν να αξιολογηθούν και να εκπαιδευτούν εξειδικευμένες εγκεφαλικές λειτουργίες με ένα απλό και εύκολο τρόπο.

 

Τα «παιχνίδια» έχουν σχεδιαστεί συνειδητά με πανομοιότυπο τρόπο για να είναι εύκολα στη εκμάθηση και τη χρήση τους.

Ο χρήστης συγκεντρώνεται στο ακουστικό ερέθισμα και/ή στο οπτικό ερέθισμα. Απαντά με το πάτημα ενός από τα κουμπιά αντιδρώντας στις οδηγίες και το «παιχνίδι» συνεχίζεται!

 

Κάθε ένα από τα «παιχνίδια» μπορούν να ξεκινήσουν από διαφορετικό επίπεδο δυσκολίας.

Ο εκπαιδευόμενος μπορεί να επιλέξει το καταλληλότερο επίπεδο εξάσκησης ανάλογα με την εμπειρία του. Επίσης η επιλογή του «παιχνιδιού» γίνεται με ένα απλό πάτημα κουμπιού από το μενού που παρουσιάζεται στην οθόνη.

 

Όταν αναπτύσσαμε το Brain-Boy Universal  δώσαμε ιδιαίτερη σημασία στην ευκολία χρήσης της συσκευής και για μικρά παιδιά. Γι’ αυτό το σκοπό υπάρχουν ξεχωριστές οδηγίες για ενήλικες και για παιδιά.

 

Το BrainBoy Universal επιβραβεύει τον χρήστη για τις σωστές απαντήσεις  με έντονο ηχητικό και οπτικό ερέθισμα και διαφοροποιεί το επίπεδο δυσκολίας ανάλογα. Με αυτό τον τρόπο ενθαρρύνει τον χρήστη να συνεχίσει.

Το BrainBoy Universal  προσφέρεται και χωρίς τις λεκτικές επιβραβεύσεις.