Η σωστή ανάγνωση είναι ένα ουσιώδες εργαλείο για τη εκμάθηση ενός μεγάλου μέρους της σχολικής ύλης που διδάσκετε στο σχολείο. Με μια πάντοτε αυξητική έμφαση στην εκπαίδευση και στη γνώση της ανάγνωσης και της γραφής, όλο και περισσότερα παιδιά και έφηβοι χρειάζονται βοήθεια για να μάθουν να διαβάζουν, να συλλαβίζουν, να εκφράζουν τις σκέψεις τους στο χαρτί και να αποκτήσουν επαρκή γνώση της γραμματικής.

Σε ένα δυσλεξικό παιδί που δυσκολεύεται στην απόκτηση των ικανοτήτων της ανάγνωσης και της γραφής είναι δυνατό να του δημιουργηθούν άγχος, αγωνία και τραύματα όταν νιώσει κατώτερο και καταπιεσμένο από τους συμμαθητές και τους δάσκαλους ή άλλους στο σχολικό περιβάλλον επειδή απλώς και μόνο τυγχάνει να  έχει μια μαθησιακή ιδιαιτερότητα ή μια μαθησιακή δυσκολία που προέρχεται από  τον διαφορετικό τρόπο επεξεργασίας των εξωτερικών δεδομένων / ερεθισμάτων που αυτά τα χαρισματικά παιδιά χρησιμοποιούν! Πολλά μπορούν να γίνουν για να αποφευχθούν τα πιο πάνω εντάσσοντας το παιδί μέσα σε ένα σωστό περιβάλλον στην τάξη όπου αυτός / αυτή μπορεί να νιώσει άνετα και να αναπτύξει αισθήματα εμπιστοσύνης και αυτό-εκτίμησης.

Οι δάσκαλοι είναι ιδιαίτερα συγχυσμένοι από το μαθητή του οποίου η συνεχής αποτυχία φαίνεται να οφείλεται σε αυτό που ίσως μοιάζει με απροσεξία η έλλειψη προσπάθειας.

Αυτά τα παιδιά μπορεί να νιώσουν πολύ διαφορετικά από τους συνομήλικους τους απλά επειδή δυσκολεύονται ν’ ακολουθήσουν απλές οδηγίες οι οποίες για τους άλλους φαίνονται εύκολες. Είναι ευθύνη του δάσκαλου της τάξης να παρέχει μια ατμόσφαιρα κατάλληλη για μάθηση, για όλους τους μαθητές μέσα στην τάξη.

Οι δάσκαλοι πρέπει να αποκτήσουν την ικανότητα αναγνώρισης των προβλημάτων που είναι δυνατό να παρουσιάσει το δυσλεξιικό παιδί μέσα στην τάξη. Με αυτή την ικανότητα μεγάλο μέρος της παρεξήγησης για την συμπεριφορά ενός παιδιού μπορεί ν’ αποφευχθεί.

Μέσα σ’ ένα θετικό και ενθαρρυντικό περιβάλλον ένα δυσλεξικό παιδί θα βιώσει το αίσθημα της επιτυχίας και της προσωπικής αξίας.

Μνήμη

Ιδιαίτερης σημασίας είναι η κατανόηση των προβλημάτων που μπορεί να προκαλέσει η φτωχή ακουστική βραχεία μνήμη, όσον αφορά την διατήρηση της κατανόησης προφορικών πληροφοριών από το δάσκαλο.

Παραδείγματα φτωχής ακουστικής βραχείας μνήμης είναι η δυσκολία στο να θυμάται τους ήχους στις προφορικές οδηγίες για αρκετό χρονικό διάστημα και να τις ταιριάξει σε σειρά με γράμματα για συλλαβισμό. Συχνά, παιδιά με φτωχή ακουστική βραχεία μνήμη δεν μπορούν καν να θυμούνται μια μικρή λίστα με οδηγίες.

Τα ακόλουθα παρέχουν χρήσιμες οδηγίες για δάσκαλους και γονείς.

Μέσα στην τάξη

Είναι χρήσιμη για όλα τα παιδιά στην τάξη η περίληψη της ύλης που πρόκειται να διδαχθεί στο μάθημα. Τελειώνοντας το μάθημα ο δάσκαλος να κάνει μια ανακεφαλαίωση για το τι έχει διδάξει. Μ αυτό τον τρόπο οι πληροφορίες είναι πιθανότερο να πάνε από τη βραχεία μνήμη σε μεγαλύτερη διάρκειας μνήμη.

Σε τέτοια περίπτωση αυτό είναι καλύτερο από το να ανησυχούν ή να ξοδεύουν το χρόνο τους κάνοντας λανθασμένη εργασία.

Αντιγράφοντας από τον πίνακα

Διάβασμα

Η ώθηση είναι πολύ καλύτερη όταν οι απαιτήσεις δεν είναι πολύ ψηλές και το παιδί μπορεί να απολαύσει το βιβλίο. Εάν είναι αναγκασμένο να κοπιάζει για κάθε λέξη θα ξεχάσει το νόημα του τι διαβάζει.

Ορθογραφία

Μαθηματικά

Χρησιμοποιήστε και ενθαρρύνετε τη χρήση της εκτίμησης. Το παιδί οφείλει να διδαχθεί να εφαρμόζει τη συνήθεια του να ελέγχει τις απαντήσεις του ενάντια στην ερώτηση, όταν έχει τελειώσει τον υπολογισμό, όταν για παράδειγμα η ερώτηση είναι πιθανή, αισθητή ή αστεία.

Γραφή

Βαθμολόγηση του γραπτού

Αυτός δίνει στο μαθητή μια καλύτερη ευκαιρία να πάρει ένα ισορροπημένο βαθμό. Το δημιουργικό γράψιμο πρέπει να βαθμολογείται στην έκφραση.

Εργασία για το σπίτι

Εντούτοις, οφείλουμε πάντα να θυμόμαστε ότι πολύ περισσότερη προσπάθεια ίσως είναι αναγκαία να καταβληθεί από ένα δυσλεξικό παιδί για να συμπληρώσει το έργο που του ανατέθηκε, παρά από τους συμμαθητές του.

Περίληψη

Συμπέρασμα