Ο εξαιρετικά ψηλός δείκτης επιτυχίας μας ( 97% ) οφείλεται στην προσεκτική αξιολόγηση και     επιλογή των περιπτώσεων που αναλαμβάνουμε.  

    Πριν από κάθε πρόγραμμα αξιολογούμε τις ανάγκες του κάθε ατόμου ξεχωριστά και θέτουμε στόχους.

   Οι στόχοι και τα αποτελέσματα επαναξιολογούνται μετά το πρόγραμμα.

Πριν από κάθε πρόγραμμα υπογράφονται συμβόλαια που εγγυώνται τα αποτελέσματα και την επίτευξη των στόχων που έχουν συμφωνηθεί.

Συνέχεια του προγράμματος.

Εφόσον οι τεχνικές χρησιμοποιούνται σωστά στο σχολικό περιβάλλον ή στην δουλειά μετά το τέλος του πενθημέρου προγράμματος η επιτυχία αυξάνεται όλο και περισσότερο.

Κάποτε τα κίνητρα λιγοστεύουν ή ο βοηθός (συνήθως ο γονιός) δεν έχει χρόνο

και... και... και...

Δεν θα σας αφήσουμε μόνους. Η εμπειρία μας έχει δείξει ότι ακόμα και μια μόνο επίσκεψη στο κέντρο μας ενδυναμώνει και ανανεώνει την ενέργεια και τα κίνητρα.

Αν παρόλα αυτά συνεχίζετε να χρειάζεστε βοήθεια, είμαστε σε θέση να αναλάβουμε την ευθύνη για την συνέχεια.

Ζητήστε να ενημερωθείτε για τα εξειδικευμένα προγράμματα μας.

 
Αλέξης Μουζούρης