Το Πρόγραμμα Διόρθωσης της Δυσλεξίας Ντέιβις® και οι άλλες υπηρεσίες που παρέχονται από το Κέντρο μας, είναι    διαφορετικά προγράμματα που προσφέρονται ξεχωριστά με αποκλείστηκα δικό τους περιεχόμενο και μεθοδολογία και εφαρμόζεται μόνο από τον Κύριο Αλέξη Μουζούρη που είναι εγκεκριμένος και αδειούχος ώς σύμβουλος/εκπαιδευτής από την Davis® Dyslexia Association International.

   Οι επαγγελματικές υπηρεσίες που περιγράφονται ως Davis®, Dyslexia Correction®, Davis Symbol Mastery®, Davis  Counseling®, Davis® Math Mastery® και Davis Learning Strategies® μπορούν να παρασχεθούν μόνο από  πρόσωπα που απασχολούνται από έναν εξουσιοδοτημένο ειδικό της Davis®, ή που έχουν εκπαιδευτεί και εξουσιοδοτήθηκαν ώς Davis Facilitators από τον Σύνδεσμο Davis® Dyslexia Association International. Ο Κύριος Αλέξης Μουζούρης είναι ο ΜΟΝΟΣ εγκεκριμένος και αδειούχος σύμβουλος / εκπαιδευτής της μεθόδου Davis στην Κύπρο. Για περισσότερες πληροφορίες  παρακαλούμε αποτείνεστε στηνν ιστοσελίδα www.dyslexia.com