Μέθοδοι

 

Το Πρόγραμμα Διόρθωσης της Δυσλεξίας Ντέιβις® και οι άλλες υπηρεσίες που παρέχονται από το Κέντρο μας, είναι διαφορετικά προγράμματα που προσφέρονται ξεχωριστά με αποκλείστηκα δικό τους περιεχόμενο και μεθοδολογία.

  Επιτυχία στη μάθηση βελτιώνοντας τις βασικές εγκεφαλικές μονάδες επεξεργασίας            

 Ειδική εξάσκηση βελτιώνει την ανάγνωση και τη γραφή. Μετά από εξάσκηση μιας περιόδου 4 μηνών στις Βασικές εγκεφαλικές μονάδες επεξεργασίας παρουσιάστηκε σημαντική βελτίωση στη γραφή και ανάγνωση.

 Καλύτερα να αντιμετωπίσουμε την αιτιολογία  - βασικές εγκεφαλικές μονάδες
επεξεργασίας - αυτοματοποιήσεις.
 Τα παιδιά που παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες μπορούν τώρα να  βελτιώσουν τις ικανότητές τους γρήγορα  και ευχάριστα. Αυτό αποδείχτηκε από μελέτη που έγινε από τον Prof. Dr. Tewes στην ιατρική σχολή του πανεπιστημίου στο Ανόβερο στη Γερμανία.

 Η μελέτη αυτή έδειξε ξεκάθαρα ότι υπάρχει  συσχετισμός μεταξύ των μαθησιακών  προβλημάτων και των βασικών εγκεφαλικών μονάδων επεξεργασίας που αφορούν την ανάλυση ανταπόκρισης χρόνου και συχνότητας της ακουστικής διαφοροποίησης και των οπτικο-κινητικών ικανοτήτων.......

Read more...

 Διαταραχές στην ανάπτυξη βασικών εγκεφαλικών αυτοματισμών

προκαλούν προβλήματα στη μάθηση

 Η επιτυχία της μεθόδου Warnke

 αποδεικνύεται και αξιολογείται επιστημονικά

 

Τα παρακάτω παρουσιάζουν ένα μοντέλο των αιτιών που προκαλούν μαθησιακές δυσκολίες, κυρίως στο φάσμα της ανάγνωσης, της γραφής και την αντιμετώπιση τους.

Αυτή η μέθοδος αναπτύχθηκε πριν 10 χρόνια. Στις μέρες μας περισσότεροι από 1000 θεραπευτές σε διάφορους τομείς χρησιμοποιούν τη μέθοδο αυτή με επιτυχία......

 

Read more...

 

Επιτυχία στη Μάθηση Βελτιώνοντας τις βασικές εγκεφαλικές μονάδες επεξεργασίας

 

Παρόλο το μέσο ή και ψηλό δείκτη ευφυΐας κάποιων παιδιών, πολλά από αυτά παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα στο σχολείο. Βασισμένοι στην εμπειρία μας γνωρίζουμε ότι η περισσότερη εξάσκηση και επανάληψη στην ανάγνωση και γραφή δεν βοηθά αυτά τα παιδιά.....

 

Read more...

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΠΤΙΚΕΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΩΝ – ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ

                                                                                                                                                                            

Βασικά:

Ο άνθρωπος είναι εφοδιασμένος από τη φύση με δύο χέρια, πόδια, μάτια, αφτιά, καθώς και με αριστερό και δεξί ημισφαίριο του εγκεφάλου. Το ανθρώπινο σώμα είναι χωρισμένο σε δύο μισά και έτσι είναι αντιληπτό από τον εγκέφαλο. Οι πιο σημαντικές από όλες τις αριστερές και δεξιές επικοινωνίες, βρίσκονται μέσα στο Corpus Callosum, το οποίο βρίσκεται μέσα στον ίδιο τον εγκέφαλο. 

Αποτελείται από μία δέσμη νευρώνων οι οποίοι συντονίζουν τα δύο ημισφαίρια του εγκεφάλου. Μέσο αυτής της δομής, τα αισθητηριακά όργανα είναι συνδεδεμένα παράλληλα με τα ανάλογα κέντρα του εγκεφάλου.

Read more...

  Επιτυχία στη μάθηση βελτιώνοντας

 τις βασικές εγκεφαλικές μονάδες επεξεργασίας .

Βασικούς αυτοματισμούς – Μέθοδος Warnke 

Η αποτελεσματικότητα της καινούργιας θεραπείας για μαθησιακές δυσκολίες επιστημονικά αποδεδειγμένη

  

Παρόλο το μέσο ή και ψηλό δείκτη ευφυΐας κάποιων παιδιών το 10 – 15% από αυτά παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα στο σχολείο. Στις περισσότερες περιπτώσεις ο λόγος γι’ αυτή την διαταραχή ονομάζεται δυσλεξία. Βασισμένοι στην εμπειρία μας γνωρίζουμε ότι η περισσότερη εξάσκηση και επανάληψη στην ανάγνωση και γραφή δεν βοήθα αυτά τα παιδιά.

Καλύτερα να αντιμετωπίσουμε την αιτιολογία  - βασικές εγκεφαλικές μονάδες επεξεργασίας - αυτοματοποιήσεις.

Read more...