Μέθοδοι

 

Το Πρόγραμμα Διόρθωσης της Δυσλεξίας Ντέιβις® και οι άλλες υπηρεσίες που παρέχονται από το Κέντρο μας, είναι διαφορετικά προγράμματα που προσφέρονται ξεχωριστά με αποκλείστηκα δικό τους περιεχόμενο και μεθοδολογία.


Η Βιοανάδραση είναι ένα συναρπαστικό πεδίο το οποίο συνδυάζει την φυσιολογία και την ψυχολογία. Οι τεχνικές της βιοανάδρασης χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές συσκευές, οι οποίες ανιχνεύουν και μεγενθύνουν ανεπαίσθητες κι ασυνείδητες σωματικές λειτουργίες όπως τα εγκεφαλικά κύματα και τους καρδιακούς παλμούς. Παρατηρώντας τις σωματικές λειτουργίες σε πραγματικό χρόνο μπορούμε να παρέμβουμε στη διαδικασία και να τις βελτιώσουμε. Μέσω της άμεσης οπτικοακουστικής επανατροφοδότησης [feedback], ή πιο κομψά ανάδρασης, που μας παρέχουν τα ειδικά μηχανήματα μπορούμε με ακρίβεια να μάθουμε να διαχειριζόμαστε την αναπνοή, τους καρδιακούς παλμούς, τις συνειδησιακές καταστάσεις κ.α.

Με άλλα λόγια πρόκειται για έναν μηχανισμό, ο οποίος μας πληροφορεί σχετικά με την πρόοδο ή τον αντίκτυπο που επιφέρει κάποια συγκεκριμένη ενέργειά μας.

Το ευχάριστο είναι πως η επιστήμη έχει αποδείξει ότι κάθε άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να μάθει να ελέγχει τις λειτουργίες που

υπάγονται στο αυτόνομο νευρικό σύστημα του, αρκεί να λαμβάνει άμεση και ακριβή πληροφόρηση σχετικά με τη συγκεκριμένη λειτουργία που επιθυμεί να ελέγξει. Έτσι, λειτουργίες οι οποίες δεν ελέγχονται συνειδητά από τον ίδιο, όπως τα εγκεφαλικά κύματα, οι καρδιακοί παλμοί, η σωματική θερμοκρασία κ.α., μπορούν να επέλθουν υπό την κυριαρχία μας. Αναλόγως με τη λειτουργία που θέλουμε να εκπαιδεύσουμε υπάρχουν διάφορες μορφές βιοανάδρασης όπως η καρδιακή, η νευροανάδραση, η θερμική, η ηλεκτροδερμική [GSR], κ.α.

H Θέση του Υπουργείου Υγιείας & Ανθρωπίνων Υπηρεσιών των ΗΠΑ για τη Βιοανάδραση

Η Bιοανάδραση είναι μία σωματο-διανοητική πρακτική ελέγχου (Mind-Body Control practice). Υπάρχει ήδη ένας αυξανόμενος όγκος αποδείξεων, που δηλώνουν ότι πολλές από τις σωματο-διανοητικές θεραπείες μπορούν να είναι κλινικά καθώς και οικονομικά αποδοτικές, ότι είναι αποτελεσματικές, και ότι είναι ασφαλείς.

 

 

Η Βιοανάδραση χρησιμοποιείται για τη θεραπεία μίας πολύ ευρείας ποικιλίας καταστάσεων και ασθενειών:
Υπερένταση (Stress)
Διαταραχές Ύπνου  
Πονοκέφαλοι Ημικρανίας, Πονοκέφαλοι Εντάσεως, και πολλοί άλλα είδη πόνου
Eπιληψία
Αλκοολισμό και άλλους εθισμούς
Ποικιλομορφία Αγγειακών Διαταραχών:
Υπέρταση και το αντίθετό της, Υπόταση

Καρδιακές Αρρυθμίες (ανωμαλίες, μερικές φορές επικίνδυνες, στο ρυθμό των καρδιακών χτύπων)
Ασθένεια του Raynaud (μία κυκλοφορική διαταραχή που προκαλεί ενοχλητικά κρύα χέρια)
Αναπνευστικά Προβλήματα
Διαταραχές του Πεπτικού Συστήματος
Κοπρώδη και Ουρική Ακράτεια
Μυϊκοί Σπασμοί
Μυϊκή δυσλειτουργία εξαιτίας τραυματισμού
Παράλυση και άλλες Κινητικές Διαταραχές

Η συσκευή ανάδρασης της ηλεκτροδερμικής αντίδρασης [EDR], ή αλλιώς γαλβανομετρικής αντίδρασης [GSR] του δέρματος, μετράει τη δραστηριότητα των ιδρωτοποιών αδένων στα ακροδάκτυλα ή την παλάμη του χεριού.

Η Νευροανάδραση είναι μία στρατηγική μάθησης, η οποία καθιστά το άτομο ικανό να μεταβάλλει την εγκεφαλική του δραστηριότητα... είναι ένας τρόπος εκγύμνασης του εγκεφάλου. Όπως χρησιμοποιούμε στο γυμναστήριο τα κατάλληλα όργανα για να δυναμώσουμε συστηματικά συγκεκριμένες μυϊκές ομάδες, παρομοίως χρησιμοποιούμε τα αντίστοιχα μηχανήματα και τεχνικές της Νευροανάδρασης για να γυμνάσουμε συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου.

Η θερμική βιοανάδραση είναι ένα βασικό εργαλείο καθοδήγησης για την αποτελεσματικότερη εκμάθηση τεχνικών χαλάρωσης, οι οποίες συμβάλουν στη βελτίωση συγκεκριμένων αγγειακών παθήσεων συμπεριλαμβανομένης της ημικρανίας, της ασθένειας του Raynauld και της υπέρτασης.