Μέθοδοι

 

Το Πρόγραμμα Διόρθωσης της Δυσλεξίας Ντέιβις® και οι άλλες υπηρεσίες που παρέχονται από το Κέντρο μας, είναι διαφορετικά προγράμματα που προσφέρονται ξεχωριστά με αποκλείστηκα δικό τους περιεχόμενο και μεθοδολογία.

 

 

Το Πρόγραμμα διόρθωσης της δυσλεξίας Davis® προσφέρει τους τρόπους «τα εργαλεία» για να ξεπεραστούν τα προβλήματα ανάγνωσης, ορθογραφίας και ελλειμματικής προσοχής.

Οι μεθοδολογίες που εφαρμόζονται δίνουν την ευχέρεια στα παιδιά και τους ενήλικες να αναγνωρίσουν και να θέσουν υπό έλεγχο τις νοητικές επεξεργασίες που προκαλούν διαφοροποιημένες αισθητηριακές νοητικές αντιλήψεις και σχετίζονται με τις λέξεις και τα γράμματα......

Όταν τα άτομα αποκτήσουν την αυτοπεποίθηση και την βεβαιότητα ότι οι νοητικές τους αντιλήψεις είναι σωστές και ανταποκρίνονται στη πραγματικότητα, τότε είναι σε θέση να διαλύσουν και να εξαλείψουν τις αιτίες που προκαλούν τις μαθησιακές τους αδυναμίες μέσα από μεθόδους που είναι βασισμένες και δομημένες στις δημιουργικές τους ικανότητες.

Το πρόγραμμα κυριαρχίας στα μαθηματικά Davis® προσφέρει τα «εργαλεία» για να ξεπεραστεί η αδυναμία μάθησης των μαθηματικών. Αυτό το πρόγραμμα προσφέρεται σαν εναλλακτικό στο βασικό πρόγραμμα διόρθωσης της δυσλεξίας ή προσφέρεται σαν επιπρόσθετο πρόγραμμα.

Η προσέγγιση της Davis® δεν βασίζεται στην διδασκαλία ή την επανάληψη αλλά στοχεύει στην διάλυση των βασικών αιτιών που προκαλούν τις μαθησιακές δυσκολίες ή προκαλούνται από δυσκολίες που σχετίζονται με τα γλωσσικά πρότυπα.

Σε αντίθεση με τι πιστεύει ο κόσμος ο δράκος της δυσλεξίας μπορεί να νικηθεί!