Μέθοδοι

 

Το Πρόγραμμα Διόρθωσης της Δυσλεξίας Ντέιβις® και οι άλλες υπηρεσίες που παρέχονται από το Κέντρο μας, είναι διαφορετικά προγράμματα που προσφέρονται ξεχωριστά με αποκλείστηκα δικό τους περιεχόμενο και μεθοδολογία.

  Επιτυχία στη μάθηση βελτιώνοντας

 τις βασικές εγκεφαλικές μονάδες επεξεργασίας .

Βασικούς αυτοματισμούς – Μέθοδος Warnke 

Η αποτελεσματικότητα της καινούργιας θεραπείας για μαθησιακές δυσκολίες επιστημονικά αποδεδειγμένη

  

Παρόλο το μέσο ή και ψηλό δείκτη ευφυΐας κάποιων παιδιών το 10 – 15% από αυτά παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα στο σχολείο. Στις περισσότερες περιπτώσεις ο λόγος γι’ αυτή την διαταραχή ονομάζεται δυσλεξία. Βασισμένοι στην εμπειρία μας γνωρίζουμε ότι η περισσότερη εξάσκηση και επανάληψη στην ανάγνωση και γραφή δεν βοήθα αυτά τα παιδιά.

Καλύτερα να αντιμετωπίσουμε την αιτιολογία  - βασικές εγκεφαλικές μονάδες επεξεργασίας - αυτοματοποιήσεις.

 

Τα παιδιά που παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες μπορούν τώρα να βελτιώσουν τις ικανότητες τους γρήγορα και ευχάριστα. Αυτό αποδείχτηκε από μελέτη που έγινε από τον Prof. Dr. Tewes στην ιατρική σχολή του πανεπιστημίου στο Ανόβερο Γερμανίας. Η μελέτη αυτή έδειξε ξεκάθαρα ότι υπάρχει συσχετισμός μεταξύ των μαθησιακών προβλημάτων και τωνβασικώνεγκεφαλικών μονάδων επεξεργασίας που αφορούν την ανάλυση ανταπόκρισης χρόνου και συχνότητας της ακουστικής διαφοροποίησης και των οπτικό-κινητικών ικανοτήτων.

Ειδική εξάσκηση βελτιώνει την ανάγνωση και τη γραφή.

Μετά από εξάσκηση μιας περιόδου 4 μηνών στις βασικές εγκεφαλικές μονάδες επεξεργασίας παρουσιάστηκε σημαντική βελτίωση στη γραφή και ανάγνωση.

Το κύριο αντικείμενο της μεθόδου Warnke είναι μια μικρή συσκευή που αποκαλείται Brain Boy Universal που μοιάζει με παιχνίδι. Με τον τρόπο αυτό το παιδί μπορεί να βελτιώσει 7 βασικές εγκεφαλικές λειτουργίες που ευθύνονται για τη χρονική και ακουστική διαφοροποίηση και την οπτικό-κινητική ικανότητα.

Καλύτερος συγχρονισμός των δυο Ημισφαιρίων με την βοήθεια του Lateral Trainer

Το Lateral trainer βασίζεται στη ενδοεπικοινωνία των δυο ημισφαιρίων, στις συνάξεις των νευρώνων που εμπεριέχονται και συνδέονται μεταξύ τους από το corpus c α ll ο sum  και στο γεγονός ότι αυτό δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις προκαθορισμένες   λειτουργίες του και να τις συγχρονίσει.

Κατά την διάρκεια της εξάσκησης με το Lateral trainer το άτομο ακούει μια φωνή να διαβάζει μια ιστορία ή ένα τραγούδι από ένα cd . Περιοδικά εναλλάσσεται από το ένα αφτί στο άλλο. Ταυτόχρονα το παιδί ακούει τη δική του φωνή στο άλλο αφτί και κατά συνέπεια

το άτομο πρέπει να συγκρίνει τα δυο ακουστικά ερεθίσματα τα οποία εξαναγκάζουν το corpus c α llosum να συντονίσει τα αντιληπτικά ερεθίσματα   που λαμβάνει. H ίδια διαδικασία ακολουθείται με την βοήθεια ειδικών ηλεκτρονικών γυαλιών για τα οπτικά ερεθίσματα. Η διαδικασία αυτή ενδυναμώνει και αυτοματοποιεί ταυτόχρονα και τις γλωσσικές ικανότητες.

Αποτελέσματα μελέτης στη Θουριγγία της Γερμανίας. Υπό την επιτήρηση του Prof . Dr . Tewes . 

Τρεις ομάδες αποτελούμενες από 14 δυσλεκτικά παιδιά η κάθε μια έλαβαν μέρος στην έρευνα.

Ομάδα Α     Στην ομάδα Α χορηγήθηκαν ειδικά σχεδιασμένα μαθήματα σύμφωνα με τις τελευταίες παιδαγωγικές θεωρίες και πρακτικές για δυσλεκτικούς. Με τον τρόπο αυτό η ομάδα Α κατάφερε να μειώσει τα λάθη της κατά 6,3%

Ομάδα Β     Στην ομάδα Β χορηγήθηκε εξάσκηση μόνο με το Brain Boy Universal .

Η μείωση των λαθών ήταν της τάξης του 18,9%.

Ομάδα Γ   Στην ομάδα Γ χορηγήθηκε   εξάσκηση με το Brain Boy Universal και το Lateral Trainer . Με το συνδυασμό αυτό η ομάδα Γ σημείωσε μείωση των λαθών κατά 42,6%.

Η εμπειρική απόδειξη – πρόληψη μαθησιακών δυσκολιών

Είναι η πρώτη φορά που έχει αποδειχθεί ότι με αυτόν τον τρόπο εξάσκησης   (μέθοδος Warnke ) όχι μόνο βελτιώνονται οι αντιληπτικές ικανότητες, αλλά επιτυγχάνονται και σημαντικές βελτιώσεις στις ικανότητες γραφής και ανάγνωσης.

Ο Fred Warnke ανάπτυξε αυτή τη μέθοδο. Μέχρι τώρα έχει χρησιμοποιηθεί από χιλιάδες οικογένειες και από μεγάλο αριθμό θεραπευτών και δασκάλων. Η έρευνα της Θουριγγίας που αναφέραμε πιο πάνω μπορεί να βοηθήσει στην εγκαθίδρυση αυτής της πρωτοποριακής μεθόδου όχι μόνο στα σχολεία αλλά και γενικά στην πρόληψη των μαθησιακών δυσκολιών.

Σεμινάρια για θεραπευτές, δασκάλους, γονείς και άλλους ειδικούς.

Η Medi TECH Electronic GmbH ( Cyprus ) και οι συνεργάτες της οργανώνουν ειδικά σεμινάρια και ενημερωτικές διαλέξεις.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ένα ευρύτερο φάσμα για την πρόληψη και αντιμετώπιση της δυσλεξίας και άλλων μαθησιακών δυσκολιών.