Μέθοδοι

 

Το Πρόγραμμα Διόρθωσης της Δυσλεξίας Ντέιβις® και οι άλλες υπηρεσίες που παρέχονται από το Κέντρο μας, είναι διαφορετικά προγράμματα που προσφέρονται ξεχωριστά με αποκλείστηκα δικό τους περιεχόμενο και μεθοδολογία.

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΠΤΙΚΕΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΩΝ – ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ

                                                                                                                                                                            

Βασικά:

Ο άνθρωπος είναι εφοδιασμένος από τη φύση με δύο χέρια, πόδια, μάτια, αφτιά, καθώς και με αριστερό και δεξί ημισφαίριο του εγκεφάλου. Το ανθρώπινο σώμα είναι χωρισμένο σε δύο μισά και έτσι είναι αντιληπτό από τον εγκέφαλο. Οι πιο σημαντικές από όλες τις αριστερές και δεξιές επικοινωνίες, βρίσκονται μέσα στο Corpus Callosum, το οποίο βρίσκεται μέσα στον ίδιο τον εγκέφαλο. 

Αποτελείται από μία δέσμη νευρώνων οι οποίοι συντονίζουν τα δύο ημισφαίρια του εγκεφάλου. Μέσο αυτής της δομής, τα αισθητηριακά όργανα είναι συνδεδεμένα παράλληλα με τα ανάλογα κέντρα του εγκεφάλου.

Ήδη κατά την διάρκεια της ανάπτυξης του παιδιού,  αναπτύσσονται πολλαπλές διαδικασίες συντονισμού οι οποίες επηρεάζουν τη μετέπειτα ανάπτυξη του ανθρώπου. Π.χ.  κατά τη διάρκεια του μπουσουλίσματος το μωρό αναπτύσσει συνδέσεις στην κινητικότητα δεξιού/αριστερού μέσο της παρατηρητικότητας. Συχνά μπορούν να παρατηρηθούν αναπτυξιακές δυσλειτουργίες ακόμη και σε αυτό το στάδιο. Η εξάσκηση με τη μέθοδο του συντονισμού δίνει την ευχέρεια στον χρήστη να διορθώσει υφιστάμενα προβλήματα συντονισμού τα οποία προκαλούνται από την κεντρική «όχι περιφερειακή» διαδικασία ακοής και όρασης, με τη συνεχή εναλλαγή οπτικών και ακουστικών ερεθισμάτων.

 

Οι κύριες περιοχές αγωγής για αποτελεσματική χρήση αυτής της μεθόδου είναι:

         Δυσλειτουργίες ομιλίας και φωνολογίας.

v            Δυσλειτουργία ακουστικής ή οπτικής επεξεργασίας.

v            Δυσλειτουργία γραφής και ανάγνωσης.

v                  Κινητικά προβλήματα «λεπτή κινητική και γραφοκινητική»

v                  Προβλήματα ισορροπίας.

v                  Αυτισμός.

v                  Γενικά μαθησιακά προβλήματα.

 

 

Η εφαρμογή αυτής της εξάσκησης συντονισμού των δύο ημισφαιρίων μπορεί να ενισχυθεί και να συνδυαστεί με μια υποβοηθητική θεραπευτική αγωγή. Για να καταφέρουμε να καλύψουμε όλες τις ανάγκες οι οποίες απορρέουν από τα πιο πάνω, δύο εξειδικευμένες συσκευές έχουν σχεδιαστεί:  1) Η audio-video-trainer AVT-7000-III, επιτρέπει στον χρήστη την καθημερινή εξάσκηση στον δικό του ιδιαίτερο χώρο. 2) Η επαγγελματική συσκευή Lateral-Trainer LT 3.0 (L) ανταποκρίνεται σε υψηλότερες προσδοκίες και είναι κατασκευασμένη για θεραπευτική και κλινική χρήση.

 

AUDIO-VIDEO-TRAINER AVT-7000-III

 

ITEM – NO: 8025

 

Η AVT – 7000 III είναι μια συσκευή εξισορρόπησης η οποία είναι σχεδιασμένη για τον ιδιώτη χρήστη. Σε συνδυασμό με συμβουλευτική αγωγή από Λογοθεραπευτές - Λογοπαθολόγους, ειδικούς εκπαιδευτικούς, εργοθεραπευτές και άλλους ειδικούς στον τομέα των βασικών εγκεφαλικών δυσλειτουργιών, η  συσκευή AVT – 7000 III επιτρέπει στον χρήστη να εξασκήσει τον συντονισμό των ημισφαιρίων σε ένα οίκειο περιβάλλον χωρίς πιθανές πιέσεις.

Μέσο ενός πολύ καλά προμελετημένου προγράμματος, ο εκπαιδευόμενος θα ακούσει κάποιες πληροφορίες που προέρχονται από ένα CD με τέτοιο τρόπο που θα έχει την εντύπωση ότι οι ήχοι εναλλάσσονται μεταξύ των δύο αφτιών. Αυτή η εναλλαγή όπως και ο χρόνος που ο ήχος παραμένει στο κάθε αφτί μπορεί να ρυθμιστεί σταδιακά. Ο εκπαιδευόμενος μπορεί να κάνει ακριβώς  το ίδιο και με τη φωνή του, με την βοήθεια ενός μικροφώνου. Η αποτελεσματικότητα της εξάσκησης θα αυξηθεί αν διαβάζει ταυτόχρονα αυτά που ακούει. Ο εκπαιδευόμενος μπορεί να εξασκηθεί ακόμη καλύτερα φορώντας τα ηλεκτρονικά  LCD – glasses (ηλεκτρονικά γυαλιά) τα οποία είναι συνδεδεμένα με την συσκευή AVT – 7000 III, έτσι που και τα δύο μάτια μπορούν εναλλακτικά  (ή και ταυτόχρονα) να ακολουθήσουν το κείμενο. Ο σχετικός χρόνος ανοίγματος όπως επίσης η ταχύτητα εναλλαγής μπορεί να ρυθμιστεί σταδιακά με ξεχωριστά κουμπιά.

 

Με αυτή την πολυδιάστατη εξάσκηση, η εξισορρόπηση και ο συντονισμός των δύο εγκεφαλικών ημισφαιρίων βελτιώνεται συνεχώς, με θετικά αποτελέσματα στον τρόπο σκέψης, στην δημιουργητικότητα και κατά συνέπεια στην προσωπικότητα του εκπαιδευόμενου.

 

Προτεινόμενος εξοπλισμός: Δύο ακουστικά, 2 μικρόφωνα, 1 CD-player, 1σετ LCD – glasses, CDs, κείμενα ανάγνωσης.

Επιπρόσθετος εξοπλισμός: Κατανεμητής ακουστικών, κατανεμητής γυαλιών LCD.

 

(Προσοχή πρέπει να δοθεί στην ποιότητα του εξοπλισμού.)

 

 

<!--[if !vml]--><!--[endif]-->LATERAL – TRAINER PROFESSIONAL LT 3.0 (L)

ITEM – NO 9031

ITEM  - NO 9032

 

Η LT 3.0 (L)  είναι μία συσκευή εξισορρόπησης των δύο ημισφαιρίων η οποία είναι ειδικά σχεδιασμένη για επαγγελματική χρήση. Συνεπώς συμπεριλαμβάνει την μεγαλύτερη ποικιλία εξειδικευμένων ρυθμίσεων και προσαρμογών. Η συσκευή LT 3.0 (L) διαφέρει από την AVT – 7000 III στις πολλαπλές ρυθμίσεις και προσαρμογές. Π.χ. είναι δυνατό να καθορίσουμε και να αλλάξουμε το χρόνο αναμονής μεταξύ ακουστικών και γυαλιών κατά τη διάρκεια της οπτικής και ακουστικής εναλλαγής μεταξύ των αφτιών ή ματιών ξεχωριστά. Επιπρόσθετα υπάρχουν οκτώ διαφορετικά προγράμματα που μπορούν να προσαρμοστούν στις ανάγκες του κάθε ατόμου και μπορούν να επιλεχθούν με το πάτημα ενός κουμπιού. Όπως και με τη συσκευή AVT – 7000 III δύο μικρόφωνα μπορούν να χρησιμοποιηθούν έτσι που ο εκπαιδευόμενος και ο θεραπευτής να έχουν την ευχέρεια να μιλούν ταυτόχρονα ή εναλλακτικά μέσο του μικροφώνου τους. Όταν μιλούν ταυτόχρονα και οι δύο φωνές παρουσιάζονται στις αντίθετες πλευρές των ακουστικών.

 

Η συσκευή LT 3.0 (L) είναι επίσης κατάλληλα προσχεδιασμένη για ομαδικές.

Με την προσθήκη ενός απλού κατανεμητή - ενισχυτή μας δίνεται η ευχέρεια να ενώσουμε 5 ακουστικά εξάσκησης και ένα για τον θεραπευτή. Χρησιμοποιώντας δύο κατανεμητές ακουστικών ο αριθμός των χρήσιμων ακουστικών μπορεί να αυξηθεί μέχρι τα 10.

 

Συγκρινόμενο με τη AUDIO – VIDEO – TRAINER AVT – 7000 III η συσκευή LT 3.0 (L) πλεονεκτεί λόγω των πιο κάτω εφαρμογών:

 

v      Ξεχωριστή ρύθμιση ήχου για το CD όπως επίσης για κάθε ξεχωριστό ακουστικό.

 

v      Ξεχωριστή ρύθμιση και προγραμματισμός των ακουστικών και οπτικών λειτουργιών εξισορρόπησης με παρουσίαση τους στην 2 Χ 40 digits LCD οθόνη της συσκευής.

 

v      Δυνατότητα προσωρινής παύσης της εξάσκησης εξισορρόπησης.

 

v      Προσθήκη θορύβου για αξιολόγηση της ακουστικής προσοχής, ανεκτικότητας και για προσομοίωση της εκπαίδευσης σε θορυβώδεις ή και αγχωτικές καταστάσεις

(πρόσφατα συμπεριλήφθηκε στη συσκευή AVT – 7000 III).

 

v      Ενίσχυση ήχων.

 

v      Ειδικό φίλτρο ήχου που μπορεί να ενεργοποιηθεί επιλεκτικά για να υποβοηθήσει στην αντίληψη και διαφοροποίηση των συχνοτήτων των βασικών ήχων.

 

v      Ρυθμιστής για εναλλαγή της γωνίας προέλευσης των ηχητικών ερεθισμάτων.

 

Lt 3.0 (L) μόνο: Ειδικός εκπαιδευτής ψευδολέξεων όπως ουχα, ηλε, αφε οι οποίες δίνονται σε τυχαία σειρά και πρέπει να αναγνωριστούν από τον εκπαιδευόμενο πατώντας το ανάλογο κουμπί.

 

Προφανώς αυτές οι συσκευές μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους χωρίς μεγάλη δυσκολία, υποβοηθώντας την θεραπευτική αγωγή. Το όλο σύστημα μπορεί να εφαρμοστεί σε ειδικές κινητές θήκες για μεταφορά.

 

Προτεινόμενος εξοπλισμός:  Δύο ακουστικά, 2 μικρόφωνα, 1 CD-player, 1σετ LCD – glasses, CDs, κείμενα ανάγνωσης.

Επιπρόσθετος εξοπλισμός: Κατανεμητής ακουστικών, κατανεμητής γυαλιών LCD.

(Προσοχή πρέπει να δοθεί στην ποιότητα του εξοπλισμού.)